Propozice a přihláška

 

Středoevropská výstava samojedů 2017
1.4.2017 – Valtice
Česká republika
konaná pod záštitou města Valtice

 

Rozhodčí:   Sue Smith (Zeelukzak kennelZeelukzak kennelZEELUKZAK kennel) – UK
   
  • třída štěňat, třída dorostu, třída juniorů, třída veteránů,
     
    Val Freer (NIKARA kennel) – UK
   
  • mezitřída, tř.otevřená, pracovní, vítězů, B.O.J, B.O.V, B.O.S, B.O.B
     
Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu rozhodčích.
     

 

 

Uzávěrky přihlášek:      I.   28.1.2017      II.   28.2.2017

 

 

Všeobecná ustanovení:

Výstava je přístupná psům a fenám zapsaným v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavního řádu ČMKU.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Pobíhání psů bez vodítka není dovoleno.

Vodění štěňat (vyjma štěňat na výstavu přihlášených) a jejich prodej na výstavě je zakázán.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.

Psi v kruhu nesmí být při posuzování postaveni „face to face“ (obličejovými partiemi proti sobě) – viz cirkulář FCI 86/210.

V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nedává důvod pro vrácení výstavních poplatků..

Každá přihláška musí mít přiloženu kopii rodokmenu, která zobrazuje jméno psa, jeho registrační číslo, jméno a adresu majitele nebo spolumajitelů, a jména matky a otce psa.

Za psa v majetku člena klubu v souvislosti s poskytovanými slevami bude považován pouze pes/fena v majetku člena s platným členstvím před 1.10.2016. V případě psa ve spolumajitelství musí být členy s platným členstvím před 1.10.2016 všichni jeho spolumajitelé.

Přijetí psa na výstavu bude písemně potvrzeno nejpozději 10 dnů před výstavou. V případě, že vystavovatel neobdrží potvrzení k tomuto datu, měl by požádat o kontrolu přihlášky na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyplněním a podáním přihlášky vystavovatel souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu výstavy.

Vyplněním a podáním přihlášky se vystavovatel podvoluje všem ustanovením výstavního řádu FCI, výstavního řádu ČMKU, pravidlům a předpisům uvedených v těchto propozicích a pokynům organizátorů výstavy.

 

Veterinární podmínky:

  1. Všichni na výstavu přihlášení psi musí být klinicky zdraví.
  2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
  3. Psi pocházející z České republiky musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru. Dále psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům a psi s kupírovanýma ušima.

 

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za prvního psa na první uzávěrku výstavy. Protest může být podán pouze v průběhu výstavy. Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává. V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

 

Výstavní třídy:

Rozdělení výstavních tříd je dáno výstavním řádem ČMKU.

Třída štěňat (4 – 6 měsíců)  
Třída dorostu (6 – 9 měsíců)  
Třída mladých (9–18 měsíců) CAJC
Mezitřída (15–24 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída otevřená (od 15 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída pracovní (od 15 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída vítězů (od 15 měsíců) CAC, Res.CAC
Třída veteránů (od 8 let)  

Pro přihlášení do třídy vítězů je nutné doložit kopii mezinárodního šampiona krásy (C.I.B.), šampiona krásy členské země FCI, Světového či Evropského vítěze, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy. Pro přihlášení do třídy pracovní je nutné doložit kopii mezinárodního pracovního certifikátu.

K přihlášce všech psů na výstavu je povinné doložit kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků a oboustrannou kopii PP přihlášeného psa (případně kopii celého PP s vyznačením majitele psa).

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou velmi nadějný a nadějný.

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborný či velmi dobrý.

 

Tituly:

CAJC, CAC, ResCAC, Středoevropská naděje samojedů 2017 , Středoevropský juniorský vítěz samojedů 2017, Středoevropský vítěz samojedů 2017, Středoevropský veteránský vítěz samojedů 2017, B.O.B/BIS, B.O.S, Nejlepší pár, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně výstavy – B.I.S Baby, Nejlepší dorost výstavy – B.I.S Puppy, Juniorský vítěz výstavy - B.I.S Junior, Nejlepší veterán výstavy -BIS Veterán, Nejlepší plemeník - Best Stud dog. Udělení těchto titulů není nárokové a nemusí být uděleny.

 

Všechny tituly a soutěže:

Středoevropská naděje samojedů 2017 Pes a fena ze třídy štěňat a dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.
Středoevropský juniorský vítěz samojedů 2017 Pes a fena ze třídy mladých se zadaným čekatelstvím CAJC.
Středoevropský vítěz samojedů 2017 Pes a fena z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů.
Středoevropský veteránský vítěz samojedů 2017 Pes a fena ze třídy veteránů ocenění známkou Výborný 1.
Junior Handling
(9 - 13 let)
Platí dosažení data narození přihlášených den před výstavou.
Junior Handling
(13 - 17 let)
Platí dosažení data narození přihlášených den před výstavou.
  Účastníci soutěží se psem zapsaným v některé z plemenných knih států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Pro soutěž platí předpis vydaný ČMKU.
Nejlepší pár Pes a fena, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele. V případě spolumajitelství musí být totožní i všichni spolumajitelé. Spolumajitelství musí být věrohodně doloženo..
Nejlepší chovatelská skupina Minimálně tři a maximálně pět jedinců pocházejících z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
Nejlepší plemeník Plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

Nejlepší veterán

výstavy

Do soutěže nastupuje Nejlepší veterán plemene (B.O.V).
Nejlepší štěně výstavy Do soutěže nastupuje pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší dorost výstavy Do soutěže nastupuje pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1
Nejlepší junior výstavy Do soutěže nastupuje Nejlepší junior plemene (B.O.J).
B.O.B Do soutěže nastupují nejlepší z konkurence Středoevropských juniorských vítězů samojedů 2017, Středoevropských vítězů samojedů 2017 a Středoevropských veteránských vítězů samojedů 2017.
B.O.S Do soutěže nastupují nejlepší z konkurence Středoevropských juniorských vítězů samojedů 2017, Středoevropských vítězů samojedů 2017 a Středoevropských veteránských vítězů samojedů 2017 opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul B.O.B.

 

Výstavní poplatky:

Přihláška bude přijata pouze s korektně zaplacenou platbou a předepsanými přílohami (kopie obou stran PP, kopie dokladu o zaplacení, případně kopie pracovního certifikátu či diplomu mezinárodního šampiona krásy (C.I.B.), šampiona krásy členské země FCI, Světového vítěze, Evropského vítěze, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy).

 

Výstavní katalog obdrží vystavovatel pouze pro prvního přihlášeného psa.

Přihláška bude přijata pouze se správně zaplacenou platbou, předepsanými přílohami (kopie obou stran rodokmenu, kopie dokladu o zaplacení + pracovního certifikátu či diplomu mezinárodního šampiona krásy (C.I.B.), šampiona krásy členské země FCI, Světového vítěze, Evropského vítěze, Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy).

 

Uzávěrky přihlášek: I.uz. 28.1.2017 II.uz. 28.2.2017
Nečlenové klubu:    
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů (1.pes) 45 € 55 €
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů (2. a další pes) 40 € 50 €
Třída štěňat, třída dorostu 25 € 30 €
Veteráni 30 € 35 €
Soutěže 15 € 20 €
Členové klubu (členství před 1.10.2016):
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů (1.pes) 800 Kč 1000 Kč
Třída mladých, mezitřída, třída otevřená, třída pracovní, třída vítězů (2. a další pes) 700 Kč 900 Kč
Třída štěňat, třída dorostu, veterán 350 Kč 450 Kč
Soutěže 250 Kč 350 Kč

Aktivity:

   
Neformální večer ve valtickém podzemí, raut, ochutnávka vín (v ceně teplý a studený raut, neomezená konzumace sudového vína) 29 € / 790 Kč*  
Seminář 10 € / 150 Kč*  
Návštěva zámku (průvodce CZ, D, ENG) 10 € / 160 Kč*  
Galavečer s hudbou (v ceně teplý a studený raut, nápoje dle výběru – 4 piva, 4 nealko nebo 2l sudového vína) 33 € / 850 Kč*  
Inzerce v katalogu výstavy (poplatky musí být uhrazeny před poslední uzávěrkou výstavy) – celá strana A5 (1/2 strany A5) 40/20 € - 800/400 Kč*  
     
!!! POZOR !!!
Přihlášení na všechny aktivity je možné jen do 28.2.2017. Přihlášení později nebo v den konání na místě NENÍ MOŽNÉ. Ceny uvedené u jednotilvých aktivit jsou vždy pro jednu osobu...

* Zvýhodněné ceny platí pouze pro členy klubu s platným členstvím před 1.10.2016.

 

Přihlášky lze vyplnit on-line na www.dogoffice.cz nebo poslat na:

Vážení přátelé, od dnešního dne se můžete začít přihlašovat na naši výstavu. Nabízíme vám přihlášky ve formátu WORD a PDF a současně i online přihlašování přes portál DogOffice - http://www.dogoffice.cz

 

wordico Přihláška psa (česky Word)

wordico Přihláška psa (anglicky Word)

pdfico Přihláška psa (česky PDF)

pdfico Přihláška psa (anglicky PDF)

wordico Přihláška aktivity (česky Word)

wordico Přihláška aktivity (anglicky Word)

pdfico Přihláška aktivity (česky PDF)

pdfico Přihláška aktivity (anglicky PDF)

 

 

Pokud zvolíte tištěnou přihlášku (výstava + aktivity), můžete ji po vyplnění včetně všech předepsaných příloh a dokladu o zaplacení odeslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Můžete také začít rezervovat vaše ubytování. Těšíme se na vás...

 

Ing.Radovan Lysák
Brandlova 84
Česká republika – 695 04 Hodonín
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Platby odeslat na bankovní účet nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání přihlášky:

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10              Účet CZK

117 21 Praha 1

Česká republika

Majitel účtu: Samojed klub

Číslo účtu: 2001082844 / 2010

IBAN: CZ64 2010 0000 0020 0108 2844

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: telefonní číslo plátce

 

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10              Účet EUR

117 21 Praha 1

Česká republika

Majitel účtu: Samojed klub

Číslo účtu: 2701082845 / 2010

IBAN: CZ54 2010 0000 0027 0108 2845

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: telefonní číslo plátce

 

Neúčast na Středoevropské výstavě samojedů 2017 nezakládá důvod k vrácení poplatků.

Pro získání více informací si prohlédněte program výstavy a propozice.